Ekspertyzy

Wykonane dotychczas ekspertyzy przyrodnicze (wybrane):

Opis zadania

Rok

Zlecający

Rozpoznanie rozmieszczenia i składu gatunkowego drobnych ssaków na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Raport do planu ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego

2001-2002

Kozienicki Park Krajobrazowy

Inwentaryzacja przyrodnicza Nadleśnictwa Kielce w ramach powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej Lasów Państwowych – FAUNA

2007

Nadleśnictwo Kielce

Inwentaryzacja ssaków Mammalia w promieniu 10 km od Elektrowni Kozienice oraz w obszarach Bagna Orońskie (PLH140023) i Podebłocie (PLH140033). Raport dot. oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie jednego z bloków technologicznych. W teren inwentaryzacji wchodziły ponadto obszary NATURA 2000: Ostoja Kozienicka (OSO PLB140013), Puszcza Kozienicka (SOO PLH14_15), Dolina Środkowej Wisły (OSO PLB140004)

2008

Elektrownia Kozienice
Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

Inwentaryzacja ssaków Mammalia oraz płazów Amphibia i gadów Reptilia w pierścieniu od 10 do 15 km od planowanej inwestycji w Elektrowni Kozienice. Raport dot. oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie jednego z bloków technologicznych. W teren inwentaryzacji wchodziły obszary NATURA 2000: Ostoja Kozienicka (OSO PLB140013), Puszcza Kozienicka (SOO PLH14_15), Dolina Środkowej Wisły (OSO PLB140004)

2009

Elektrownia Kozienice
Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

Inwentaryzacja teriologiczna, w tym chiropterologiczna, do planowanej inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku od km 16+892 do km 19+190 na terenie gminy Józefów powiatu otwockiego województwa mazowieckiego”

2009

Eco-Progress Sp. z o.o.

Inwentaryzacja nietoperzy na trasach czterech wariantów planowanej autostrady A-2 Warszawa – Kukuryki

2009

„EKOS” Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych

Raport o oddziaływaniu planowanej farmy wiatrowej na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną inwestycją „Budowa farmy elektrowni wiatrowych w miejscowościach Stoszowice i Przedborowa” wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2009

CDM Sp. z o.o.

Raport o oddziaływaniu planowanej farmy wiatrowej na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną inwestycją „Budowa farmy elektrowni wiatrowych w miejscowościach Miedzna i Jartypory” wykonany na podstawie monitoringu chiropterologicznego

2009

CDM Sp. z o.o.

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicy miejscowości Grabowo (gmina Grabowo) wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2009

Polish Energy Partners S.A.

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Łazarze (gmina Rajgród) wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2009

Polish Energy Partners S.A.

Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Boguszyce (gmina Łomża) wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2009

Polish Energy Partners S.A.

Inwentaryzacja chiropterologiczna wraz z opinią i zaleceniami dla 20 budynków mieszkalnych w zasobach SM „Ustronie” w Radomiu

2010

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie”

Inwentaryzacja ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem nietoperzy w pasie DK nr 16 i 7 w okolicy Ostródy oraz na przecięciu DK Nr 7 z obszarem Natura 2000 „Dolina Drwęcy”

2010

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Pas (gmina Błonie) wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2010

EkoFalk

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Wodzisław wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2010

Polish Energy Partners S.A.

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Dębiany (gmina Wodzisław) wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2010

Polish Energy Partners S.A.

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Sędziszów wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2010

WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A.

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Deszno wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2010

WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A.

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Szerzawy (gmina Pawłów) wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2010-2011

Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o.

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Radzice Duże (gmina Drzewica) wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2010-2011

Windmatik sp.k.

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Jelnia (gmina Drzewica) wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2010-2011

WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A.

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Bełżyce wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2010-2011

EKOWAT sp. j.

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Ożarów wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2010-2011

EKOWAT sp. j.

Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Pakosław (gmina Iłża) wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2010-2011

HORYZONTY M.K. Sp. z o.o.

Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Skroniów wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2010-2011

F.W. ENERGY Sp. z o.o.

Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Węgleszyn wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2010-2011

PROKON New Energy Poland Sp. z o.o.

Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Żuromin wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2010-2011

ATMOTERM
Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.

Ocena oddziaływania planowanej inwestycji „Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie” na środowisko w części dotyczącej nietoperzy. Raport OOŚ

2011

„Geos Consulting” Zakład Ochrony Środowiska

Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Karczmiska wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2011

F.W. ENERGY Sp. z o.o.

Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Wola Szydłowska wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2011

„EKOS” Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych

Raport z porealizacyjnego monitoringu aktywności i śmiertelności nietoperzy na terenie Parku Wiatrowego „Tychowo”

2011-2012

ECO-EXPERT Sp. j.

Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Lipsko wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2012

WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A.

Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Zwoleń wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2012

WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A.

Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Głowaczów wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2012

WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A.

Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Andrzejewo wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego

2012

MEGAMAC Sp. z o.o.

Inwentaryzacja nietoperzy Chiroptera na trasie planowanej do modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku km 38,800 do km 104,250

2012

Mott MacDonald Sp. z o.o.

Oddział w Polsce

Ocena potencjalnego oddziaływania planowanej inwestycji „przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do portu lotniczego w Modlinie” na środowisko w części dotyczącej nietoperzy

2012

„Geos Consulting” Zakład Ochrony Środowiska

Inwentaryzacja nietoperzy Chiroptera w związku z inwestycją: budowa drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2 z włączeniem do węzła autostradowego „Pruszków” oraz włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 720 w rejonie przejazdu autostradowego WD300

2013

Mott MacDonald Sp. z o.o.

Oddział w Polsce

Ocena oddziaływania zabiegów ochrony roślin preparatem MOSPILAN 20 SP na kolonię rozrodczą nocka dużego w Puszczy Kozienickiej

2013

Nadleśnictwo Kozienice

Inwentaryzacja teriologiczna na potrzeby raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny dla inwestycji pod nazwą „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” (km 489+403 – 504+000)

2014

MOSTY KATOWICE

Inwentaryzacja nietoperzy Chiroptera w wybranych rezerwatach Puszczy Kozienickiej

zakres: inwentaryzacja nietoperzy ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: nocka dużego, nocka Bechsteina i mopka zachodniego oraz ocena stanu ich ochrony

2014

Klub Przyrodników

Analiza chiropterologiczna na potrzeby raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pt. Budowa Centrum Handlowo-Usługowego Góraszka

2015

EkoFalk

Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą,
Etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)

2015

EkoFalk

Opracowanie dotyczące kolonii rozrodczych nocka dużego na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Puszcza Kozienicka PLH140035 PDF

zakres: inwentaryzacja kolonii rozrodczych nocka dużego oraz ocena stanu ich ochrony

2016

PTOP „Salamandra”

Letni monitoring nocka Bechsteina w Puszczy Kozienickiej PDF

zakres: monitoring nocka Bechsteina na terenie SOO Puszcza Kozienicka oraz ocena stanu ochrony

2016

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Letni monitoring mopka w Puszczy Kozienickiej PDF

zakres: monitoring mopka na terenie SOO Puszcza Kozienicka oraz ocena stanu ochrony

2016

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Inwentaryzacja nietoperzy Chiroptera na terenie RDLP Krosno

zakres: inwentaryzacja nietoperzy ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: podkowca małego, nocka dużego, nocka Bechsteina, nocka orzęsionego i mopka zachodniego oraz ocena stanu ich ochrony

2017

BAT SERVICE

Monitoring i czynna ochrona nietoperzy Chiroptera w Puszczy Kozienickiej i Stromieckiej

zakres: inwentaryzacja nietoperzy ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: nocka dużego, nocka Bechsteina, nocka łydkowłosego i mopka zachodniego oraz ocena stanu ich ochrony

2016-2020

M-ŚTO, WFOŚiGW w Warszawie

Ekspertyza obejmująca inwentaryzację następujących przedmiotów ochrony:
1308 Mopek (Barbastella barbastellus) w obszarze Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015 oraz 1308 Mopek (Barbastella barbastellus), 1323 Nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii), 1324 Nocek duży (Myotis myotis) w obszarze Natura 2000 Puszcza Kozienicka PLH140035

2020

RDOŚ w Warszawie