Curriculum vitae

Nietoperzami zajmuję się od początku lat dziewięćdziesiątych. Pierwsze badania prowadziłem wraz z grupą chiropterologów w Kozienickim Parku Krajobrazowym czego efektem była publikacja w roku 1996 pt.: „Skład gatunkowy, wybiórczość kryjówek i miejsc żerowania nietoperzy w Puszczy Kozienickiej”. Na studiach prowadziłem intensywną działalność w ramach Sekcji Teriologicznej Koła Naukowego Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, której miałem przyjemność być prezesem. Już będąc na studiach podjąłem pracę w Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW, gdzie zajmowałem się działalnością naukową i dydaktyczną. Prowadziłem również zajęcia z teriologii (w tym chiropterologii) na Międzyuczelnianym Podyplomowym Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych. Prowadziłem równocześnie szereg badań naukowych, projektów, warsztatów zarówno jako pracownik uczelni wyższej jak i w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. W roku 1999 obroniłem pracę magisterską z chiropterologii otrzymując tytuł magister inżynier. W międzyczasie stworzyłem i prowadziłem pierwszą w Polsce klinikę dla nietoperzy. Mam zaszczyt pełnić funkcję Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy. Jestem również dożywotnim członkiem tej organizacji od momentu jej powstania. Jestem również członkiem Komisji Kwalifikacyjnej Licencji Chiropterologicznych IV Kadencji (obecnej). Ponadto przez kilka lat pełniłem funkcję członka Chiropterologicznej Komisji Faunistycznej przy Porozumieniu dla Ochrony Nietoperzy. Jestem twórcą zasad etycznych prowadzenia badań nad nietoperzami przy PON. Posiadam licencję chiropterologiczną najwyższego stopnia – instruktor/odławiacz/inwentaryzator. Jestem autorem/współautorem szeregu publikacji naukowych w tym wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze. Obecnie zajmuję się wykonywaniem ekspertyz przyrodniczych oraz prowadzę badania naukowe. Jestem również administratorem największego w Polsce przyrodniczego forum dyskusyjnego.