Projekty

Projekty, warsztaty, konferencje etc.:

 1. Monitoring nietoperzy w Kozienickim Parku Krajobrazowym
 2. Ochrona popielicy Glis glis i koszatki Dryomys nitedula w Centralnej Polsce [pomysłodawca i koordynator/kierownik projektu]
 3. VI Światowy Cenzus Gniazd Bociana Białego Ciconia ciconia
 4. Ochrona nietoperzy Chiroptera w Dolinie Bugu
 5. Ochrona pustułki Falco tinnunculus
 6. Ochrona płomykówki Tyto alba i nietoperzy Chiroptera w obiektach sakralnych w Polsce [koordynator w Diecezji Radomskiej]
 7. Aktywna ochrona bociana czarnego Ciconia nigra i jego siedlisk
 8. Prowadzenie kliniki dla nietoperzy w Warszawie [SGGW, kierownik]
 9. I Ogólnopolskie warsztaty dotyczące ssaków z rodziny popielicowatych Gliridae w dniach 16-17.08.2003. Puszcza Kozienicka [organizator]
 10. II Ogólnopolskie warsztaty dotyczące ssaków z rodziny popielicowatych Gliridae w dniach 3-4.09.2004. Lasy Koneckie [organizator]
 11. III Ogólnopolskie warsztaty dotyczące ssaków z rodziny popielicowatych Gliridae w dniach 10-11.09.2005. Puszcza Kozienicka [organizator]
 12. 6th International Conference on Dormice (Gliridae). Siedlce (Poland), September 20 – 24, 2005 [współorganizator]
 13. X European Carabidologist Meeting. Tuczno – Poland 2001 [SGGW, współorganizator]
 14. Wpływ gospodarczej działalności człowieka na faunę borów sosnowych [SGGW, wykonawca]
 15. Zmiany wybranych grup fauny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego [SGGW, wykonawca]
 16. Rozpoznanie, integracja i ocena wartości przyrodniczych, kulturowych i społecznych w środowisku człowieka [SGGW, wykonawca]